Fitness a wellness pro ženy v každém věku, Holušická 1998/2, Praha 4, e-mail: info@redfitpraha4.cz, tel. +420 721 019 621
Online rezervace
Po - Čt 7:00 - 12:00, 15:00 - 21:00
7:00 - 12:00, 15:00 - 19:00
So 9:00 - 12:00
Ne 17:00 - 21:00
DLE REZERVACÍ
Provozní řád
 • Seznámení se s provozním řádem fitness Red Fit Praha 4 je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb tohoto zařízení.
 • Fitness Red Fit Praha 4 je určeno pouze pro dámskou klientelu.
 • Denní provozní doba může být operativně upravena dle aktuálního zájmu klientek.
 • Fitness je klientkám zpřístupněno 15 minut před začátkem provozní doby.
 • Klientky mohou pro rezervaci cvičebních lekcí využít on-line rezervační systém nebo se rezervovat telefonicky na +420 721 019 621 či e-mailu info@redfitpraha4.cz.
 • Odhlášení (zrušení) rezervované lekce je možné pomocí on-line rezervačního systému nebo telefonicky na +420 721 019 621 či e-mailu info@redfitpraha4.cz, nejpozději  12 hodin před konáním dané lekce.
 • Platnost permanentky 10vstupové jsou 3 měsíce, 20vstupové je 6 měsíců a permanentky jsou přenosné.
 • Členství – začíná datem první lekce, částka je nevratná a není možné prodloužit či pozastavit čerpání (pouze za podmínek uvedených ve smlouvě).
 • K odečtení vstupu z klientského účtu za vybranou aplikaci dochází ve chvíli rezervace.
 • Při včasném odhlášení (zrušení) rezervace dojde k automatickému připočtení vstupu za zrušenou aplikaci zpět ke klientskému účtu.
 • Permanentku lze využít pouze k úhradě jednotlivých aplikací, nikoliv zboží a asistovaného cvičení.
 • Poskytnutím kontaktních údajů klientka souhlasí se zasíláním informativních a akčních e-mailů.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou návštěvníkům na jejich odložených věcech, jejichž hodnota v souhrnu činí více jak 5.000 Kč. U klenotů, peněz a jiných cenností, především pak u mobilních telefonů, tabletů, notebooků, klíčů od osobních vozidel, klíčů od bytů, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000 Kč, je návštěvník povinen tyto věci odložit na místě k tomu určeném, nacházejícím se u obsluhy tohoto zařízení. Pro bližší informace se informujte u obsluhy tohoto zařízení.
 • Využíváním služeb fitness Red Fit Praha 4 klientka potvrzuje seznámení s vystavenými kontraindikacemi pro jednotlivé aplikace.